Průmyslový vysavač Ruwac s pohonem na třífázový střídavý proud DS1400 pro oblasti s nebezpečím výbuchu plynu vysává jedovaté látky

Vysavač pro hasičský sbor

Zákazník: Hasičský sbor Bremerhaven
Vysávaný materiál: různé nebezpečné látky
Odvětví: jiné
Vysavač: DS 1750 GAS-Ex

Přibližně 260 stálých a 86 dobrovolných hasičů hasičského sboru v Bremerhavenu zajišťuje nepřetržitou bezpečnost. Ročně provedou kolem 23 000 zásahů. To znamená: V průměru každých 23 minut jeden poplach.

Úkol

Vzhledem k tomu, že hasičský záchranný sbor nemá na starosti jen hašení požárů, ale také záchrannou službu, technickou pomoc při nehodách všeho druhu a zvládání katastrof, je součástí výbavy maximálně flexibilní vysavač. Musí být schopen vysávat širokou škálu prašných nebo kapalných látek, jejichž nebezpečnost nebo hořlavost nejsou v době použití známy.

Řešení

Vysavač, který nyní používá hasičský sbor Bremerhaven, byl firmou Ruwac upraven – na základě osvědčeného modulárního systému – tak, aby vyhovoval stanoveným požadavkům. Je samozřejmé, že dokáže zachytit jak plynná a prachová výbušná média, tak i vodivý, hořlavý prach.

Aby bylo možné odsátý prach nebo kapaliny bezpečně zlikvidovat, je do sběrné nádoby vložena jednorázová plastová vana. Může být vzduchotěsně uzavřena víkem a řádně označena a zlikvidována v souladu s předpisy, aniž by docházelo k úniku materiálu nebo uvolňování škodlivých plynů či par. Pokud je potřeba nasát nebo vysát větší množství, můžete použít dodávané cyklonové víko pro 200litrové sudy. Tímto způsobem lze rychle zlikvidovat velmi velké množství škodlivin suché nebo vodnaté konzistence.

Vysavač je vybaven velkými kolečky a velmi vysokým podvozkem, aby byl v místě použití neomezeně mobilní. Přídavná madla zajišťují mobilitu na nerovném podkladu. Kromě toho je možné oddělit horní a spodní část rychlospojkami.

Další odvětví

Průmyslový vysavač Ruwac DS2520 pro oblasti s nebezpečím výbuchu prachu vysává popel v biomasovém vytápění u Bentheimer-Holz v Bad Bentheimu.

Bentheimer Holz

Provozovatel vytápění biomasou vyprazdňuje pomocí mobilního vysavače u smluvních zařízení nádoby na popel. Díky vysokému sacímu výkonu přitom může vysavač často zůstat na nákladním vozidle.

Průmyslový vysavač Ruwac s pohonem na třífázový střídavý proud DS1400 pro oblasti s nebezpečím výbuchu plynu vysává jedovaté látky

Hasičský sbor Bremerhaven

„Vysavač pro hasiče“ musí být obzvláště flexibilní, protože hasičský sbor při své činnosti manipuluje se širokou škálou kapalných a prašných médií (včetně hořlavých a výbušných) a vysává je.

Vysávací zařízení Ruwac vysává kostní moučku v hamburském krematoriu.

Krematorium Hamburk

V krematoriu se k čištění podlah používá centrální sací zařízení. Sací potrubí vede přes tři podlaží a dosahuje délky 150 metrů.

Průmyslový vysavač Ruwac DS2 vysává dřevěné třísky u firmy Steinway & Sons v Hamburku.

Steinway

Wo in Handarbeit „die besten Flügel und Klaviere der Welt“ entstehen, sorgen mehr als 90 Ruwac-Sauger für Sauberkeit. Die Bandbreite der eingesetzten Geräte spiegelt das Ruwac-Programm der Staub-Ex-Sauger seit 1979 wider.

Průmyslový vysavač Ruwac DS4150 vysává kamenný prach a křemen na Festivalu Karla Maye v Bad Segebergu.

Stump Spezialtiefbau – festival Karla Maye

Během několika měsíců vysály dva Ruwac DS 4150 jemný prach z vrtání, který vznikl při zabezpečovacích pracích přírodních kulis Festivalu Karla Maye. Vysavače stály na zemi, sací potrubí bylo položeno na skále.

Průmyslový vysavač Ruwac DLS1000 oblasti s nebezpečím výbuchu plynu vysává hořlavé kapaliny na Uniklinik Düsseldorf.

Uni-Klinik Düsseldorf

V teplárně univerzitní nemocnice v Düsseldorfu je umístěn vysavač Ruwac, který dokáže vysát hořlavé kapaliny jako topný olej nebo benzín a zlikvidovat je.

Průmyslový vysavač Ruwac DS1220 vysává papírový prach plíseň v Centru pro renovaci knih v Lipsku.

ZfB Leipzig

Jemné odstraňování plísně ze starých cenných knih provádí vysavače Ruwas s HEPA filtrem – a chtání přitom restaurátory.

Ruwac se vyznačuje svými individuálními řešeními na míru.

Nenašli jste nic vhodného? Obraťte se prosím na nás.

„na