Průmyslový vysavač Ruwac DLS1000 oblasti s nebezpečím výbuchu plynu vysává hořlavé kapaliny na Uniklinik Düsseldorf.

Bezpečnost především v teplárně: Vysavač Ex vysává hořlavé kapaliny

Zákazník: Uni-Klinik Düsseldorf
Vysávaný materiál: hořlavé kapaliny (topný olej, benzin)
Odvětví: jiné
Vysavač: Ruwac BFSD-AV s pohonem na stlačený vzduch

Univerzitní nemocnice Düsseldorf je důležitým lékařským centrem nacházejícím se daleko za městem Düsseldorf: 29 klinik a 30 ústavů ošetří více než 50 000 hospitalizovaných pacientů ročně. K tomu připočítejme ještě 300 000 ambulantních ošetření. Klinika zaměstnává celkem 5 500 lidí, z toho 800 lékařů, kteří zajišťují lékařskou péči. Mnoho institucí, jako jsou živnosti a školicí střediska, si zajišťují provoz samostatně.

Úkol

K infrastruktuře nemocnice Uniklinik patří vlastní teplárna na fosilní paliva, která budovu zásobuje teplem. Při plnění nádrží, ale i při údržbě a opravách v objektu teplárny nelze nikdy zcela vyloučit únik malých množství hořlavých kapalin, jako je topný olej nebo benzín. Musí být beze zbytku a bezpečně vysáty a zlikvidovány. Protože Uniklinikum klade maximální důraz na bezpečnost práce a prevenci rizik, bylo třeba pořídit vysavač kapalin, který bude vhodný speciálně pro tyto úkoly.

Řešení

Odpovědné osoby se rozhodly pro vysavač Ruwac typ BFSD-AV, který dokáže zbytky hořlavých kapalin tříd nebezpečnosti A I, A II, A III a B jednoduše a bezpečně vysát.

Kromě obvyklé ochranné výbavy Ex vysavačů Ruwac je BFSD-AV vybaven doplňkovými bezpečnostními funkcemi. Tak se automatické sledování naplnění stará o to, že se vysavač při maximálním naplnění sběrné nádoby automaticky vypne.

Pohon vysavače na stlačený vzduch (rovněž lze dodat verzi s elektrickým pohonem) je ohledně aspektů ochrany před výbuchem bezpečný.


Tímto způsobem zajišťují technické služby Uniklinik, že je možné rychle a bezpečně vysát případně uniklé hořlavé kapaliny a že nebude nijak ohrožen provoz teplárny.

Další odvětví

Průmyslový vysavač Ruwac DS2520 pro oblasti s nebezpečím výbuchu prachu vysává popel v biomasovém vytápění u Bentheimer-Holz v Bad Bentheimu.

Bentheimer Holz

Provozovatel vytápění biomasou vyprazdňuje pomocí mobilního vysavače u smluvních zařízení nádoby na popel. Díky vysokému sacímu výkonu přitom může vysavač často zůstat na nákladním vozidle.

Průmyslový vysavač Ruwac s pohonem na třífázový střídavý proud DS1400 pro oblasti s nebezpečím výbuchu plynu vysává jedovaté látky

Hasičský sbor Bremerhaven

„Vysavač pro hasiče“ musí být obzvláště flexibilní, protože hasičský sbor při své činnosti manipuluje se širokou škálou kapalných a prašných médií (včetně hořlavých a výbušných) a vysává je.

Vysávací zařízení Ruwac vysává kostní moučku v hamburském krematoriu.

Krematorium Hamburk

V krematoriu se k čištění podlah používá centrální sací zařízení. Sací potrubí vede přes tři podlaží a dosahuje délky 150 metrů.

Průmyslový vysavač Ruwac DS2 vysává dřevěné třísky u firmy Steinway & Sons v Hamburku.

Steinway

Wo in Handarbeit „die besten Flügel und Klaviere der Welt“ entstehen, sorgen mehr als 90 Ruwac-Sauger für Sauberkeit. Die Bandbreite der eingesetzten Geräte spiegelt das Ruwac-Programm der Staub-Ex-Sauger seit 1979 wider.

Průmyslový vysavač Ruwac DS4150 vysává kamenný prach a křemen na Festivalu Karla Maye v Bad Segebergu.

Stump Spezialtiefbau – festival Karla Maye

Během několika měsíců vysály dva Ruwac DS 4150 jemný prach z vrtání, který vznikl při zabezpečovacích pracích přírodních kulis Festivalu Karla Maye. Vysavače stály na zemi, sací potrubí bylo položeno na skále.

Průmyslový vysavač Ruwac DLS1000 oblasti s nebezpečím výbuchu plynu vysává hořlavé kapaliny na Uniklinik Düsseldorf.

Uni-Klinik Düsseldorf

V teplárně univerzitní nemocnice v Düsseldorfu je umístěn vysavač Ruwac, který dokáže vysát hořlavé kapaliny jako topný olej nebo benzín a zlikvidovat je.

Průmyslový vysavač Ruwac DS1220 vysává papírový prach plíseň v Centru pro renovaci knih v Lipsku.

ZfB Leipzig

Jemné odstraňování plísně ze starých cenných knih provádí vysavače Ruwas s HEPA filtrem – a chtání přitom restaurátory.

Ruwac se vyznačuje svými individuálními řešeními na míru.

Nenašli jste nic vhodného? Obraťte se prosím na nás.

„na